Parkering

42 km – start Skatås

Parkering finns vid Skatås Motionscentrum. 4 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim https://www.parkeringgoteborg.se/besoksomraden/s/skatas-3238/

För att komma från Hindås till Skatås:

  • Buss 611 till Landvetter resecentrum
  • Byte till buss RÖD EXPRESS till Liseberg station (läge B1)
  • Spårvagn linje 5 (riktning Östra sjukhuset) (läge B3)
  • Hållplats Welandergatan, gå till Skatås ca 10 min

21 km – start Härryda

Då intresset i år har varit STORT så rekommenderar vi samåkning eller någon av alternativen nedan.
ALTERNATIV 1: Någon skjutsar dig till starten i Härryda. Efter målgång blir du hämtad eller tar buss enligt nedan.
ALTERNATIV 2: Åk buss Röd Express från Göteborg till Landvetter resecentrum, byt till buss 611, gå av på hållplats ’Härryda skola’.
ALTERNATIV 3: Parkera vid Landvetter resecentrum. Åk buss 611 till hållplats ’Härryda skola’. Se karta med parkeringar nära Landvetter resecentrum.
ALTERNATIV 4: Parkera i Hindås, ta buss 611 till Härryda skola. Se karta med parkeringsmöjligheter i Hindås. 


11 km – start Härskogen

Hit går ingen kollektivtrafik. Antingen får du ordna med egen skjuts eller så finns parkering vid Härskogens friluftsområde. Transport tillbaka till parkeringen i Härskogen efter målgång i Hindås löses på egen hand.


Gäller alla:

Efter målgång i Hindås går buss 611 tillbaks till Landvetter resecentrum varje halvtimme. Buss Röd Express vidare till Göteborg.
För mer info se Västtrafiks webbsida för ruttplanering. http://reseplanerare.vasttrafik.se