ANMÄLAN


LÖPLOPPET SKOGSMARAN HELA 42 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 250 platser. 

AVGIFT: 630 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 680 kr fram till stängning 15 september.  Efteranmälan vid start 750 kr, kom i god tid!

 • Start kl 09.00 i Skatås https://kartor.eniro.se/m/uBOrl
 • Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Skatås till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Kåsjön, Härkeshult, Härsjödamm, Härskogen och Gransjöås (7 km från mål i Hindås).
 • Enklare måltid ingår, servering vid målgång i Hindås.
 • Unik plakett!

LÖPLOPPET SKOGSMARAN HALVA 21 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 300 platser.  

AVGIFT: 490 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 540 kr fram till stängning 15 september. Efteranmälan vid start 650 kr, kom i god tid!

 • Start kl 10.00 från Härryda IP http://kartor.eniro.se/m/ZwLhE
 • Nummerlappar med tidtagningschip. Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Härryda till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Härsjödamm, Härskogen och Gransjöås (7 km från mål i Hindås).
 • Enklare måltid ingår, servering vid målgång i Hindås. (Övriga erbjuds att köpa.)
 • Unik plakett!

LÖPLOPPET SKOGSMARAN 11:AN 11 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 150 platser.

AVGIFT: 350 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 380 kr fram till stängning 15 september. Efteranmälan vid start 450 kr, kom i god tid!

 • Start kl 10.30 från parkeringen vid Härskogens friluftsområde http://kartor.eniro.se/m/ZwLhE
 • Nummerlappar med tidtagningschip. Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Härskogen till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Gransjöås (5 km från mål i Hindås).
 • Enklare måltid ingår, servering vid målgång i Hindås. (Övriga erbjuds att köpa.)
 • Unik plakett!

VANDRING SKOGSMARAN HELA 42 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 200 platser.

AVGIFT: 490 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 540 kr fram till stängning 16 september. Efteranmälan vid start 600 kr, kom i god tid!

 • Start kl 07.00 i Skatås
 • Nummerlappar med tidtagningschip. Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Skatås till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Kåsjön, Härkeshult, Härsjödamm, Härskogen och Gransjöås.
 • För vandrare ingår även soppa vid Härkeshult och enklare måltid vid målgång i Hindås. Övriga erbjuds att köpa.
 • Unik plakett för vandringen!

 

VANDRING SKOGSMARAN HALVA 21 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 300 platser.

AVGIFT: 370 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 400 kr fram till stängning 15 september.  Efteranmälan vid start 450 kr, kom i god tid!

 • Start mellan kl 10.05-10:15 från Härryda IP http://kartor.eniro.se/m/ZwLhE
 • Nummerlappar med tidtagningschip. Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Härryda till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Härsjödamm, Härskogen och Gransjöås (7 km från mål i Hindås).
 • Enklare måltid vid målgång i Hindås. Övriga erbjuds att köpa.
 • Unik plakett för vandringen!

VANDRING SKOGSMARAN 11:AN 11 km 23 sept 2023. Begränsat antal – 100 platser.

AVGIFT: 330 kr fram till och med midsommarhelgen. Sedan 360 kr fram till stängning 15 september. Efteranmälan vid start 400 kr, kom i god tid!

 • Start kl 10.30 från parkeringen vid Härskogens friluftsområde http://kartor.eniro.se/m/ZwLhE
 • Nummerlappar med tidtagningschip. Registrering av sluttid vid målgång i Hindås.
 • Bagagehantering från Härryda till Hindås.
 • Dryck och energidepå vid Härsjödamm, Härskogen och Gransjöås (7 km från mål i Hindås).
 • Enklare måltid vid målgång i Hindås. Övriga erbjuds att köpa.
 • Unik plakett för vandringen!